De ronde 2011-2014 van het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR Strategic Research RIVM (Strategic Research RIVM)) blijkt bij grondige evaluatie succesvol en innovatief. In totaal 107 projecten resulteerden in promoties, databases en honderden publicaties: resultaten met hoge wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Inmiddels is de opvolger, het Strategisch Programma RIVM (SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)) 2015-2018, met zes nieuwe speerpunten gestart.

Het RIVM vervult als trusted advisor een spilfunctie tussen wetenschap, beleid en maatschappij op de kennisvelden gezondheid en milieu. Met het Strategisch programma RIVM staat het RIVM klaar voor de vragen van morgen. Zo draagt het RIVM bij aan een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Het programma heeft ook de internationale samenwerking versterkt.

Burgerparticipatie en innovatie

Het SOR Strategic Research RIVM (Strategic Research RIVM)-evaluatierapport beschrijft welke inhoudelijke doelen zijn gehaald, zoals nieuwe kennis over gezond ouder worden, het gebruik van nieuwe technologie voor de leefomgeving en de volksgezondheid en de ontwikkeling van nieuwe modellen om gezondheidsrisico’s en risico’s voor de leefomgeving te beoordelen. Voorbeelden van innovatie zijn de tekenapp en iSPEX . Met de tekenapp zijn teken te herkennen, leer je ze te verwijderen en kun je een gevonden teek melden. iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone) is een nieuwe techniek om fijnstof te meten met behulp van een iPhone. In beide projecten was de interactie met de burger (citizen science) een belangrijk facet.

SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM) als vervolg

SOR krijgt een vervolg met het Strategisch Programma RIVM (SPR) 2015-2018.  De zes nieuwe speerpunten van SPR zijn:

  • Gezondheid en afweer
  • Gezondheidseconomie
  • Integrale risicobeoordeling
  • Kennisintegratie voor beleidsondersteuning
  • Risicocommunicatie
  • Wiskundige modellering van ziekten