In de #Youthbattle – Gezonde Leefstijl (3-7 juni) legt het RIVM Centrum Gezond Leven uitdagende gezondheids-vraagstukken voor aan studententeams van verschillende opleidingen in Nederland. Een week lang werken de teams aan concepten voor sociale media toepassingen waarmee bestaande activiteiten en programma’s van gezondheidsinstituten kunnen worden versterkt. De vraagstukken zijn gericht op kinderen en jongeren van 11 tot en met 18 jaar. De thema’s zijn: gezonde keuze in de schoolkantine, trots op je lijf, leuk uitgaan zonder spijt achteraf, veilig en leuk mp3 gebruik en digipesten bespreekbaar.

Professionals uit de creatieve industrie en experts van gezondheidsinstituten (het Trimbosinstituut, het Voedingscentrum, de Nationale Hoorstichting, Stichting Mijn Kindonline en Rutgers WPF World Population Foundation (World Population Foundation)) coachen de studenten. Op de laatste dag presenteren de teams hun concepten in een spannende finale aan de vakjury van opdrachtgevers en communicatiespecialisten. De winnaars gaan uiteindelijk met de felbegeerde #Youthbattlebokaal naar huis.

Met het Center of Expertise Creatieve Industrie van de Hogeschool Utrecht als organisator van de #Youthbattle kiest het RIVM voor innovatiekracht van de creatieve industrie bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Volgens Nathalie Waser, directeur van het Center of Expertise, is de wisselwerking wederzijds: ‘Studenten worden geconfronteerd met casussen uit de praktijk. Het maakt hen bewust van hun toegevoegde waarde als toekomstige professional.’

Ook Stichting SpinAwards is betrokken bij de battle-week. SpinAwards reikt vakprijzen uit aan professionals en young professionals voor creativiteit in digitale media.

De #Youthbattle als tussenstap

De #Youthbattle - Gezonde Leefstijl is een tussenstap om bestaande interventies en activiteiten te versterken met sociale media toepassingen die optimaal aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Gespecialiseerde bureaus werken de beste concepten uit tot bruikbare sociale media toepassingen. Professionals die zich bezighouden met gezondheidsbevordering bij de jeugd kunnen de toepassingen uiteindelijk gebruiken in hun activiteiten of interventies voor jongeren.

De #Youthbattle is een onderdeel van het programma #Jeugdimpuls, waarin het RIVM Centrum Gezond Leven samen met partners werkt aan een gezonde leefstijl van de jeugd. RIVM Centrum Gezond Leven coördineert dit programma in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

#Youthbattle - Gezonde Leefstijl:
3 t/m 7 juni in Ottone in Utrecht, www.youthbattle.nl