De hielprikscreening bestaat dit jaar 40 jaar. Bij dit jubileum is het boek ‘Veertig jaar Hielprikscreening in Nederland’ verschenen. Hierin komen grondleggers en experts van de screening aan het woord.

De presentatie vond plaats op 11 september tijdens een druk bezocht symposium. Verleden, heden en toekomst van de neonatale hielprikscreening werden belicht door dr. Gerard Loeber (voormalig hoofd referentielaboratorium RIVM), prof professor (professor). dr. Martina Cornel (Hoogleraar community genetics VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam)), drs. Eugenie Dekkers (Programmacoördinator hielprik) en prof. dr. Frits Wijburg (Hoogleraar metabole ziekten - AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)), onder leiding van prof. dr. André van der Zande, DG directeur-generaal (directeur-generaal) van het RIVM.

Aan het eind van de middag werd een videoboodschap gepresenteerd waarin minister Schippers van Volksgezondheid iedereen bedankte voor zijn of haar bijdrage aan het succes van de hielprik.

Bekijk de videoboodschap van minister Schippers.