Op 11 en 12 november vindt in Den Haag het internationale Border Sessions festival plaats. Dit festival staat in het teken van technologische ontwikkelingen en de rol hiervan in de maatschappij. Het RIVM levert een bijdrage aan het festival in het kader van synthetische biologie. Dit is een wetenschappelijk-technologische ontwikkeling gericht op het ontwerpen en bouwen van biologische systemen.

Ontwikkelingen in de technologie en wetenschap volgen elkaar in hoog tempo op. Het gaat dan om nieuwe technologieën en concepten zoals (her)ontwerpen van DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid), synthetische biologie, robottechnologie, gebruik van big data, drones, 3D printers en wearables. Deze komen steeds vaker, steeds sneller en in verschillende combinaties en toepassingen voor. 

Venster naar de toekomst

Maar wat is de impact van al die nieuwe ontwikkelingen op de maatschappij? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de omgang tussen mensen? Raakt het aan onze fundamentele normen en waarden? Op het Border Sessions festival op 11 en 12 november gaan topwetenschappers, kunstenaars, ontwerpers, filosofen, vrijdenkers en dwarsdenkers met elkaar aan de slag om een antwoord te zoeken op dit soort vragen. In open sessies, workshops en lezingen in een festival setting proberen zij een blik op die nieuwe toekomstige wereld te geven.

Synthetische biologie: Do it yourself

Het RIVM is medeorganisator van een sessie over het onderwerp Do-It-Yourself (Synthetic) Biology op 11 november. Het faciliteert een sessie waarin het ontwikkelingen op dit terrein zichtbaar wil maken aan een gevarieerd publiek, waarna vervolgens ruimte geboden wordt voor vragen en vervolgdiscussies. Met de sessie wil het RIVM inzicht krijgen op de verschillende visies van het publiek.