Met onze opdrachtgever, het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), is overeengekomen de tarieven 2018 voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) te indexeren.

Indexering is door de NZA Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgesteld op 2,87% (zie  www.nza.nl/regelgeving/prijsindexcijfers/).