Met onze opdrachtgever, het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , is overeengekomen de tarieven 2018 voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie te indexeren.

Indexering is door de NZANederlandse Zorgautoriteit vastgesteld op 2,87% (zie  www.nzaNederlandse Zorgautoriteit.nl/regelgeving/prijsindexcijfers/).