In een onderzoek naar het aanbod van microbiële reinigers in webwinkels heeft het RIVM 92  verschillende producten bekeken. Microbiële reinigers zijn schoonmaakmiddelen die bacteriën bevatten. In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is onderzocht of deze schoonmaakmiddelen gezondheidsrisico’s kunnen opleveren en onder welke regelgeving ze vallen. Daaruit blijkt dat de veiligheid van veel microbiële reinigers niet kan worden beoordeeld omdat informatie over de toegepaste bacteriesoort ontbreekt. Ook blijken de producten onder verschillende wetgeving te vallen.

Onder microbiële reinigers kunnen schoonmaakmiddelen voor in en om het huis vallen, maar ook verzorgingsproducten om je huid of haar te reinigen. De bacteriën worden bijvoorbeeld toegevoegd omdat ze enzymen produceren die vuil of vlekken kunnen afbreken. Maar de producten kunnen ook klachten geven als mensen in aanraking komen met bacteriën uit een microbiële reiniger, zoals huiduitslag of een allergische reactie.

Van veel microbiële reinigers ontbreekt informatie over de eigenschappen van de bacteriesoort die ze bevatten. De verschillende wetten waaronder de microbiële reinigers vallen, vereisen die informatie ook niet altijd. Ook is niet bekend hoe vaak mensen met de bacteriën  uit deze producten in aanraking komen. Zonder die informatie is het moeilijk om het risico van het gebruik van deze producten te schatten. In alle gevallen is de fabrikant verantwoordelijk voor de veiligheid van een product.