Team Communicatie van start Voor de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker moeten alle bestaande communicatiemiddelen worden aangepast. Zoals uitnodigings- en uitslagbrieven, folders, filmpjes en teksten voor websites. Hiervoor is Team Communicatie geformeerd.

Dit team valt onder de Werkgroep Communicatie & Deskundigheidsbevordering. Aan het Team Communicatie nemen afgevaardigden van het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) en de screeningorganisaties deel. Daarnaast zitten er in het team inhoudsdeskundigen vanuit de diverse beroepsorganisaties voor hun specifieke deskundigheid over bepaalde onderwerpen. De uitnodigingsbrief en folder zijn de eerste communicatiemiddelen waarop Team Communicatie zich richt. De teamleden werken dit in december verder uit.