Mevrouw houdt darmkanker enveloppe vast.

Op vrijdagochtend 10 oktober heeft Iris Lansdorp-Vogelaar (Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)) samen met Marie-Louise Heijnen (RIVM/CvB Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) de resultaten van het eerste half jaar gepresenteerd aan MDL De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen)-artsen.

Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van de NVMDL Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen). Monique van Wieren heeft de resultaten diezelfde dag toegelicht tijdens een bijeenkomst van MDL De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen)-verpleegkundigen. Op onder andere radio 1, het NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting) journaal en in landelijke dagbladen werden de onderzoeksresultaten toegelicht. Daarbij lag de nadruk op het feit dat bij 763 (7%) mensen darmkanker is gevonden en bij 3.832 (34%) mensen gevorderde poliepen en op het deelnamepercentage van 68%.

Daarnaast zijn op basis van evaluaties en signalen uit het veld belangrijke aandachtspunten geïnventariseerd. Ook deze zijn vrijdag met de MDL-artsen en -verpleegkundigen gedeeld. Er zal een verbeterkalender worden opgesteld. Deze wordt in december in de programmacommissie besproken. Danbepalen we met alle betrokken partijen wat wanneer wordt opgepakt.

U kunt het nieuwsbericht van 10 oktober nalezen op de website van het RIVM.