De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne heeft de Joh Atenbeurs 2015 toegekend aan Teun van Dillen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor zijn werk aan het SUDOQUSUrface DOse QUantification-model. Dit model kan de blootstelling aan straling uitrekenen waaraan werknemers of de bevolking worden blootgesteld na contact met voorwerpen die besmet zijn met radioactiviteit.

Young Professional Award

Ook heeft de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne Teun voorgedragen voor de Young Professional Award van de International Radiological Protection Association (IRPAInternation Radiation Protection Association). Deze prijs wordt in 2016 uitgereikt op het internationale congres voor stralingsdeskundigen in Kaapstad.

SUDOQUSUrface DOse QUantification

SUDOQU (Surface Dose Quantification) is een nieuw en innovatief model om de effectieve dosis te berekenen bij blootstelling aan ioniserende straling, als personen in aanraking komen met voorwerpen die zijn besmet met radioactiviteit. De methode kan gebruikt worden door beleidsmakers en stralingsdeskundigen om screening levels van producten te bepalen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu helpt de overheid om burgers, patiënten en werknemers te beschermen tegen schadelijke effecten van ioniserende straling. Wij doen dit door het uitvoeren van onderzoek en het adviseren over beleid; het RIVM slaat hiermee een brug tussen wetenschap en maatschappij.