De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)) heeft onderzoek gedaan naar het aanbod van thermografie. Dit naar aanleiding van een signaal van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker - RIVM. Eind maart heeft IGJ hierover een brief gepubliceerd. Hierin stelt IGJ dat aanbieders van thermografie zich ervan bewust moeten zijn dat zij het onderzoek niet mogen aanbieden ter vervanging van borstkankeronderzoek en dat zij cliënten hierop expliciet moeten wijzen. Indien aanbieders van thermografie burgers onjuist of onvolledig informeren en daarmee weerhouden van het gebruik van reguliere borstkankerscreening en zorg, overtreden zij de Wkkgz.

De inspectie verwacht daarom dat aanbieders van thermografie in de communicatie met hun cliënten duidelijk maken dat het onderzoek geen aanvulling of vervanging is van borstkankerscreening of van enige andere vorm van reguliere zorg. De aanbieder mag niet de schijn wekken dat thermografie een alternatief vormt voor borstkankerscreening, noch de indruk wekken dat de uitkomsten van het thermografie onderzoek reden zijn om af te zien van regulier onderzoek.
Naar de brief ‘Onderzoek naar signaal over thermografie’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)