Na het vertrek van Paula van Gelderen heeft bureau WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) weer een Deskundige Infectiepreventie in de persoon van Roel Lagendijk.

Hij zal zich voorlopig vooral richten op het behandelen van vragen over de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijnen. Roel Lagendijk was tot eind 2014 twee termijnen lid van de Regieraad WIP.

Voor deze interim-oplossing is gekozen nu de vacaturestelling voor Deskundigen Infectiepreventie geen gekwalificeerde kandidaten heeft opgeleverd.

4 november 2015