Per 1 januari 2011 is de Teratologie Informatie Service (TIS teratologie-informatie (teratologie-informatie)) verhuisd naar het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) in Den Bosch. Dit heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) besloten in februari 2010 met als doel de krachten van beide centra te bundelen. De TIS blijft dé vraagbaak op hetgebied van het effect van geneesmiddelen en andere stoffen op zwangerschap en borstvoeding.

Vanaf 1 januari 2011 is de TIS teratologie-informatie (teratologie-informatie) bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer: 073-6469702.