Op 24 mei jl. heeft ZonMW Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), de Gezondheidsraad en het RIVM een expertmeeting over tomosynthese georganiseerd. Het doel was om vast te stellen welke kennis nodig is voor een advies wel of niet tomosynthese in het bevolkingsonderzoek borstkanker in te voeren en, indien nodig, hier een kennisagenda voor op te stellen.

Tomosynthese dient momenteel als casuïstiek voor een efficiënt besluitvormingsproces over innovaties in het programmatisch bevolkingsonderzoek.

De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 30 experts uit verschillende disciplines, op het gebied van borstkankerscreening en - behandeling, op het gebied van het uitvoeren van innovaties in de gezondheidszorg, leden van de programmacommissies van de Gezondheidsraad en RIVM, beleidsmedewerkers van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), RIVM, de Gezondheidsraad en ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). Belangrijke discussiepunten blijven
1) het beoogde effect in het al goed-scorende bevolkingsonderzoek in Nederland;
2) omgang met beeldvorming en maatschappelijke druk;
3) kosten.