Hoe gaat klimaatverandering in zijn werk? Hoe sterk nemen broeikasgassen in de atmosfeer toe? Wat kunnen wij zelf tegen klimaatverandering doen? Professor doctor Guus Velders vertelt hierover tijdens de RIVM Kennisparade.

Topwetenschapper vertelt over klimaatverandering

(Beeldtitel: RIVM Kennisparade. Guus Velders spreekt over klimaatverandering. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Tijdens de RIVM Kennisparade ging professor doctor Guus Velders van het RIVM met bezoekers in gesprek over klimaatverandering.
GUUS VELDERS: Het broeikaseffect gaat erom dat de straling van de zon het zichtbare licht, bijvoorbeeld, dat die op aarde komt en daarmee de aarde opwarmt. Door die opwarming straalt de aarde zelf infrarode straling uit. Die wordt deels tegengehouden door broeikasgassen en als er steeds meer broeikasgassen komen wordt er steeds meer straling tegen- gehouden en warmt de aarde extra op.
De mens heeft het afgelopen jaar steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer gebracht. Momenteel is de concentratie van die broeikasgassen boven de 400 deeltjes per miljoen.
En als je kijkt naar metingen van de afgelopen 800.000 jaar is de concentratie nog nooit zo hoog geweest.
In die periode van 800.000 jaar varieerde die meestal tussen de 170 en 270.
In de laatste 50 jaar is die gestegen naar boven de 400.
Duidelijk door de emissies van de mens.
VOICE-OVER: Guus Velders staat in de Time top 100 van invloedrijkste personen ter wereld omdat hij aantoonde dat fluorkoolwaterstoffen sterk bijdragen aan klimaatverandering.
Deze stoffen worden gebruikt in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen.
Op basis van het onderzoek sloten wereldleiders in 2016 een akkoord om de uitstoot van fluorkoolwaterstoffen sterk terug te dringen.
Dit scheelt een opwarming van maximaal een halve graad Celsius in het jaar 2100.
VELDERS: U en ik kunnen zelf ook wat doen tegen het broeikaseffect.
We kunnen allemaal maatregelen nemen. Dat zijn kleine dingen en grote dingen.
Bijvoorbeeld zonnepanelen op je huis plaatsen.
Niet met de auto naar het werk gaan, maar met de trein.
Als je dat natuurlijk kunt doen, afhankelijk van waar je woont.
Korter douchen helpt ook. Heel belangrijk is ook iets als het huis isoleren.
En ook, wat een minder leuke maatregel is: geen vliegvakanties.
Dat is heel pijnlijk, maar het helpt wel tegen de uitstoot van broeikasgassen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt oranje met wit. Beeldtekst: Meer weten? http://www.rivm.nl/hfks. Een productie van het RIVM. Copyright 2017. De zorg voor morgen begint vandaag.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG