De eerste drie maanden van de SONNET SCID-screening Onderzoek in Nederland met TRECs (SCID-screening Onderzoek in Nederland met TRECs) studie zijn succesvol verlopen, zo blijkt uit een tussenevaluatie. SONNET staat voor SCID Severe Combined Immune Deficiency (Severe Combined Immune Deficiency)-screening Onderzoek in Nederland met TRECs. In deze pilotstudie kunnen alle pasgeborenen in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland worden gescreend op severe combined immunodeficiency (SCID), een ernstige afweerstoornis.

Op 28 juni vond in Amersfoort een tussenevaluatiebijeenkomst van de SONNET SCID-screening Onderzoek in Nederland met TRECs (SCID-screening Onderzoek in Nederland met TRECs)-studie plaats om de resultaten en bevindingen van de eerste drie maanden te bespreken. Er werd gesproken over de leerpunten uit de eerste weken ende deelname aan de studie. Ouders van 128 pasgeborenen wilden hun kind niet deel laten nemen aan de SONNET-studie. Dit is 0,6% van alle ouders die besloten deel te nemen aan de hielprikscreening. Verder kwamen de eerste ervaringen van analisten, betrokken DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's)-regiokantoren, verloskundigen, screeners en ouders aan bod. Daarnaast werd gediscussieerd over het huidige screeningsprotocol, de afkapwaarde en het aantal doorverwijzingen. In de maanden april, mei en juni zijn er 18.200 hielprikkaarten geanalyseerd met de SCID Severe Combined Immune Deficiency (Severe Combined Immune Deficiency)-test. Elf van deze kaarten hadden een ‘afwijkende’ testuitslag. Een ‘afwijkende’ uitslag betekent niet dat deze kinderen direct worden doorverwezen naar een ziekenhuis. Zo waren de bloedvlekken op vier kaarten van slechte kwaliteit waardoor de hielprik herhaald moest worden. Vier andere kaarten waren afkomstig van prematuren. Het is van prematuren bekend dat het afweersysteem nog niet helemaal ontwikkeld is, waardoor ze bij de SCID-test soms een afwijkende uitslag kunnen hebben. De hielprik wordt daarom herhaald als deze prematuren wat ouder zijn. De projectgroep en begeleidingscommissie kwamen tot de conclusie dat de eerste drie maanden van de studie succesvol zijn verlopen en voorzien geen problemen in het vervolg van de SONNET-studie.