Vlak langs de Nederlandse kust meet het RIVM structureel meer ammoniak in de lucht dan het model berekent. Sinds 2020 onderzoekt het RIVM wat het verschil direct langs de kust verklaart. Uit een tussentijds rapport blijkt dat de metingen kloppen en dat er geen andere ammoniakbronnen zijn die het verschil verklaren. Mogelijk verklaren de lokale omstandigheden zoals het weer in de kuststrook of het complexe landschap, de verschillen. Daarvoor wordt extra onderzoek uitgevoerd. Het RIVM verwacht eind 2023 een nieuwe tussenrapportage te publiceren. 

Meetcorrectie was al toegepast in AERIUS

Het doel is om de berekeningen door het model zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. De metingen zijn leidend. Uit de veldmetingen langs de kust blijkt al langer dat er meer ammoniak in de lucht zit dan het model AERIUS berekent. Daarom heeft het RIVM de modeluitkomsten daarop aangepast met een meetcorrectie: het model telt langs de kust standaard een waarde op bij de berekeningen. Door deze meetcorrectie kloppen de modeluitkomsten (waaronder in AERIUS) met de werkelijke ammoniakconcentraties vlak langs de Nederlandse kust. Het RIVM streeft er naar de meetcorrectie te verlagen zodat het rekenmodel de realiteit daar nog beter berekent. 

Zoeken naar betere verklaring

Tot nu toe nam het RIVM aan dat het verschil aan de kust veroorzaakt wordt door ‘ammoniak uit zee’. Geredeneerd werd dat een onbekende bron het verschil kon verklaren. Uit onderzoek is inmiddels duidelijk dat de hoeveelheid ammoniak die uit zee verdampt (veel) lager is dan eerder gedacht. Het RIVM doet sinds 2020 onderzoek naar andere verklaringen voor het verschil vlak langs de kust. Uit dit tussenrapport blijkt in elk geval al dat de metingen kloppen, en er zijn geen andere ammoniakbronnen gevonden. Eind 2023 komt het RIVM met een volgende update van het onderzoek. Tot die tijd gebruikt het RIVM het huidige model, inclusief de meetcorrectie direct langs de kust.