Sinds juni zijn zes mensen (allen Amerikanen) ziek geworden door het Sin Nombre hantavirus tijdens een verblijf in het Yosemite National Park in de VS Verenigde Staten (Verenigde Staten). Twee van hen zijn overleden. Deze mensen hebben allemaal overnacht in een zogenaamde ‘Signature Tent Cabin’ in Curry Village in het park. Ook enkele Nederlanders hebben hier overnacht. Zij worden door de Parkautoriteiten en/of door de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) op de hoogte gebracht.

Besmetting

Afgelopen week werd bekend dat enkele mensen ziek zijn geworden na overnachting in een ‘Signature Tent Cabin’ in Curry Village in Yosemite Park. Vervolgens is daar ook een specifieke muizensoort gevonden (de hertmuis). Van deze muis is bekend dat deze dit type van het hantavirus kan overdragen. De Parkautoriteiten hebben daarna deze cabins gesloten en informeren alle bezoekers die tussen 10 juni en 24 augustus in deze cabins hebben verbleven. Een overnachting  in deze cabins lijkt een risico voor besmetting met het Sin Nombre hantavirus. Ook enkele Nederlanders hebben in deze cabins overnacht. Zij worden geïnformeerd over de uitbraak en de symptomen van het hantavirus door de Amerikaanse autoriteiten en/of door de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Als mensen meer dan 6 weken geleden in deze cabins verbleven is de kans klein dat ze nog ziek worden. Mensen die in Yosemite Park zijn geweest maar niet in deze cabins verbleven, lijken geen verhoogd risico te hebben op besmetting met dit type hantavirus.

Alleen als je in de afgelopen 6 weken in de Signature Tent Cabins in Curry Village hebt overnacht, is er een nog (kleine) kans dat je ziek kunt worden van het hantavirus.

Hantavirussen

Van het hantavirus bestaan verschillende varianten. De variant die nu in de Verenigde Staten is aangetroffen is het Sin Nombre virus. Deze komt in Nederland niet voor. Het Sin Nombre hantavirus wordt overgedragen door de hertmuis. Een besmette muis scheidt het virus uit in de uitwerpselen en urine. Als deze opdrogen kunnen ze verwaaien tot stofdeeltjes. Mensen kunnen vervolgens deze stofdeeltjes inademen en zo besmet raken. Blootstelling in kleine, matig geventileerde ruimten, zoals een tent, leidt tot grotere kans op besmetting. Bij mensen veroorzaakt het virus in eerste instantie griepachtige verschijnselen. Na enkele dagen tot een week kunnen die overgaan in ernstige longklachten waarvoor behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is. Het virus is niet van mens-op-mens overdraagbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Centre for Disease Control  (CDC) in Atlanta (VS).

Het RIVM heeft alle GGD’en geïnformeerd over deze uitbraak. Mensen die in het park verbleven en meer vragen hebben kunnen contact opnemen met de GGD in hun regio (www.ggd.nl).