COVID-19 vaccination resident nursing home 18 January 2021

Vandaag ontvangen de eerste 50.000 mensen uit de groep 85 tot en met 89 jaar een uitnodiging van het RIVM voor een coronavaccinatie. Zij kunnen vervolgens zelf een afspraak voor vaccinatie maken via het GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-callcenter. In de GGD-vaccinatielocatie krijgen ze het coronavaccin van BioNTech/Pfizer toegediend. Ook morgen en komende week worden nog uitnodigingen verstuurd naar de 85-89-jarigen. In totaal krijgen ongeveer 258 duizend mensen een uitnodiging.

Mensen in de leeftijd van 85 tot en met 89 jaar die in een (zorg)instelling wonen krijgen een uitnodiging van het RIVM. Zij krijgen ook een uitnodiging vanuit hun instelling of huisarts (met uitzondering van bewoners in aanleunwoningen). De bewoners in instellingen kunnen een afspraak maken met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) als zij zelfstandig, eventueel onder begeleiding van een naaste, naar een GGD-vaccinatielocatie kunnen reizen. Anders kunnen zij ingaan op de uitnodiging van de instelling of de huisarts.

Goede start vaccineren 90-plussers

Eerder deze week ontvingen de eerste thuiswonende 90-plussers een uitnodiging voor een vaccinatie. Zij kregen de uitnodiging via hun huisarts, die bekeek of zij mobiel genoeg zijn om zelf naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan. Sneller dan verwacht konden de eerste 90-plussers dinsdag 26 januari al door de GGD worden gevaccineerd. Bovendien lijkt de bereidheid onder deze groep om een prik te halen op een GGD-vaccinatielocatie, erg hoog. In Nederland wonen circa 90 duizend 90-plussers thuis.

Volgende leeftijdscohort

Naar verwachting wordt de volgende groep van 80 tot en met 84 jaar vanaf 9 februari uitgenodigd door het RIVM. Deze groep omvat circa 400 duizend mensen. Ook zij worden bij de GGD gevaccineerd met het vaccin Comirnaty® van BioNTech/Pfizer.