Vanaf  18 november vallen de eerste uitnodigingen van het RIVM op de mat om een afspraak te maken voor een corona boostervaccinatie. De uitnodiging is voor mensen van 80 jaar en ouder. Het gaat voor deze groep om ongeveer 740.000 uitnodigingen. Zij  kunnen een afspraak maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst),  telefonisch of via  www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Ouderen eerst

De booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming. Dat is met name belangrijk voor mensen bij wie de bescherming  door vaccinatie afneemt, waardoor het risico op ernstige ziekte groter is. De oudere leeftijdsgroepen zijn het meest kwetsbaar. Bij ouderen is de bescherming na vaccinatie al wat minder hoog. Ook hebben zij het eerst een vaccin  gekregen en zijn nu ook het eerst aan de beurt voor de booster. Een boostervaccinatie wordt pas gegeven als de laatste vaccinatie minimaal zes maanden geleden is gegeven omdat dan het effect het grootst is.

Niet iedereen uit de groep 80-plus wordt in een keer uitgenodigd. Elke  dag gaan er circa 55.000 uitnodigingen op de bus. Mensen worden van oud naar jong uitgenodigd.

Bewoners instellingen

Bewoners van instellingen krijgen de boostervaccinatie in de instelling zelf. Zij starten eind november. In (zorg-)instellingen wordt de boostervaccinatie aan alle volwassen bewoners, ongeacht leeftijd, gelijktijdig aangeboden. Het is overigens ook mogelijk dat bewoners van instellingen zich laten vaccineren bij een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-vaccinatielocatie.  Bewoners in instellingen die jonger zijn dan 18 jaar komen niet in aanmerking voor een booster.

MRNA-vaccins

Voor de booster worden mRNA-vaccins ingezet (Moderna of Pfizer). Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.