Onderzoeker Geny Groothuis van de Rijksuniversiteit Groningen heeft 25 april de 'Lef in het Lab'-prijs ontvangen voor haar onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. De prijs is uitgereikt door de Dierenbescherming in samenwerking met het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven (NKCA). Het NKCA is onderdeel van het RIVM en van de Universiteit Utrecht.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.