Het RIVM en prof professor (professor). dr. R. A. Coutinho dagen huisarts H. van der Linde voor de rechter. In een bodemprocedure vragen Coutinho en het RIVM de rechter om een oordeel over de rechtmatigheid van diens uitspraken in de media over het RIVM en directeur Infectieziektebestrijding, prof. dr. R. A. Coutinho. Hiertoe is besloten in overeenstemming met het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Van der Linde stelt met zijn uitspraken ten onrechte de integriteit en onafhankelijkheid van Coutinho en het RIVM ter discussie. Hij schaadt daarmee niet alleen de heer Coutinho, maar ook ongegrond en welbewust het vertrouwen van de bevolking in de bescherming van de volksgezondheid door het RIVM. Dit kan ernstige maatschappelijke gevolgen hebben voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma, bij de bestrijding van een uitbraak van een infectieziekte, of bij een milieucalamiteit.

Vorige week stelde het RIVM de heer van der Linde in staat om zijn uitspraken te rectificeren. Hij heeft zijn uitspraken echter niet teruggenomen.