Zonder afspraken over het gebruik van HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)’s, kan hun bijdrage aan de broeikaswerking fors oplopen tot 10 procent van die van CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) in 2050. De huidige bijdrage is minder dan 1 procent. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van het RIVM. Van 1 tot 5 november 2015 wordt in Dubai door 197 landen onderhandeld om het gebruik van HFK’s te minderen. Als de landen het eens worden zou dit het eerste mondiale verdrag zijn waarmee een deel van het klimaatprobleem wordt aangepakt.

Het gebruik van HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)’s neemt snel toe doordat zij ingezet worden als vervanging van ozonlaag afbrekende stoffen (CFK Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen (Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen)'s en HCFK niet-volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen (niet-volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen)'s) in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen. Het gebruik van CFK’s en HCFK’s wordt de komende decennia verder terug gedrongen door uitvoering van de afspraken die zijn vastgelegd in het Montreal Protocol uit 1987, met als doel om de ozonlaag te beschermen. HFK’s breken de ozonlaag niet af, maar dragen wel bij aan de broeikaswerking. Vergaande beperking van het gebruik van HFK’s is technisch mogelijk.

Scenario’s

Onderzoekers hebben verschillende scenario’s doorgerekend. Wanneer het gebruik van HFK’s wereldwijd in het huidige tempo zou groeien, loopt hun bijdrage aan de broeikaswerking op tot 10 procent van die van het belangrijkste broeikasgas CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) in 2050. De HFK-uitstoot stijgt dan naar verwachting vooral in landen met opkomende economieën, zoals China, India en andere landen in Azië. Zonder beperking van de HFK-uitstoot is circa 50 procent toe te schrijven aan koelkasten en circa 30 procent aan airconditioners in 2050.

Een maand voor de klimaattop in Parijs onderhandelen van 1 tot en met 5 november 2015 197 landen in Dubai, in het kader van het Montreal Protocol, over de wereldwijde aanpak van HFK’s. Wanneer er tijdens de onderhandelingen een wereldwijd akkoord wordt gesloten, kan de bijdrage van HFK’s aan klimaatverandering beperkt blijven tot ongeveer 2 procent in 2050. Dit zou het eerste mondiale verdrag zijn waarmee een deel van het klimaatprobleem wordt aangepakt.

Bestaande afspraken

Afgelopen jaren zijn er al maatregelen genomen. Zo is in 2014 in de Europese Unie nieuwe regelgeving van kracht geworden die het gebruik van HFK’s beperkt. Soortgelijke regelgeving is sinds 2015 van kracht in de VS Verenigde Staten (Verenigde Staten) en Japan. De onderzoekers hebben deze maatregelen gekwantificeerd in extra scenarioberekeningen uitgaande van het scenario waarin geen aanvullende afspraken worden gemaakt (onbeperkte groei). De bestaande afspraken dringen het wereldwijde gebruik van HFK’s maar beperkt terug, aangezien de sterke groei de komende jaren wordt verwacht in ontwikkelingslanden, zoals China en India.