Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is van plan zich te vestigen in de Uithof in Utrecht. Vandaag wordt een intentieovereenkomst getekend met de Universiteit Utrecht, gemeente Utrecht en de Rijksgebouwendienst, waarin staat dat zij zich zullen inspannen om de vestiging in de Uithof te realiseren. De in 2016 geplande verhuizing ondersteunt de positie van het RIVM als kennisinstituut met een coördinerende rol in kennisnetwerken. De komst van het RIVM geeft een verdere impuls aan het Utrecht Science Park, een samenwerkingsverband tussen Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente en provincie.

RIVM en Rijksgebouwendienst

Het RIVM is in de afgelopen 100 jaar uitgegroeid tot hét kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. Momenteel is het RIVM, waar 1500 mensen werken, gehuisvest op het Anthonie van Leeuwenhoek Terrein ( ALT Anthonie van Leeuwenhoek Terrein (Anthonie van Leeuwenhoek Terrein)) in Bilthoven. Het complex bestaat uit ongeveer vijftig gebouwen en gebouwtjes, voornamelijk uit de jaren vijftig, die veel onderhoud vergen. Uit het door de Rijksgebouwendienst en het RIVM uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat verhuizing naar de Uithof een financieel voordeliger optie is dan herstructurering en renovatie van het huidige complex. Bovendien past de verhuizing bij de wens van het RIVM om een toonaangevende rol te spelen als kennisinstituut, waarin samenwerking en het delen van faciliteiten een belangrijke rol spelen. De Rijksgebouwendienst, eigenaar en verhuurder van de gebouwen op het ALT, zal samen met Domeinen en de gemeente Bilthoven onderzoeken welke mogelijkheden het terrein en de gebouwen bieden.

Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park in de Uithof ontwikkelt zich tot een internationaal vooraanstaand centrum voor wetenschappelijk onderzoek, academische patiëntenzorg en kennisintensieve bedrijvigheid. Organisaties als TNO, Deltares, het Hubrecht-instituut en SRON Netherlands Institute for Space Research (Netherlands Institute for Space Research) ( NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)) zijn er actief. Op het Science Park Utrecht is met name een aantal bedrijven gevestigd op het terrein van de life sciences.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

  • RIVM: Afdeling persvoorlichting 030 274 91 11.
  • Universiteit Utrecht: Ludo Koks, voorlichting Universiteit Utrecht, 06 23 90 72 96, L.Koks@uu.nl.
  • Rijksgebouwendienst: Sanne Liefrink. Communicatie Rijksgebouwendienst Den Haag, 06 55 12 55 20, sanne.liefrink@minvrom.nl.