Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten het vaccin tegen Q-koorts beschikbaar te stellen aan mensen die vanwege specifieke hart- en vaatziekten een verhoogd risico lopen om door Q-koorts langdurig en ernstig ziek te worden. De minister volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad op.

Het RIVM coördineert de uitvoering van dit aanbod in samenwerking met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant en het onderzoeks- en vaccinatiecentrum Vaxinostics.

Mensen die gebruik willen maken van het aanbod en tot de risicogroep behoren, kunnen contact opnemen met hun huisarts. De huisarts kan hen aanmelden bij onderzoeks- en vaccinatiecentrum Vaxinostics.

Het vaccin wordt aangeboden aan personen:

  • die een ontsteking van het hart (endocarditis) hebben gehad;
  • die een nieuwe hartklep (hartklepprothese) hebben gekregen;
  • die een aangeboren hartafwijking hebben;
  • die een hartklepprobleem (aortaklep of mitralisklep) hebben;
  • die een verwijding of uitstulping (aneurysma) van de levensslagader (aorta) hebben;
  • waarbij een deel van de levensslagader (aorta) is vervangen door een kunststof gedeelte (prothese).

De Gezondheidsraad beveelt vaccinatie niet aan voor gezonde mensen of voor mensen met andere dan de hierboven genoemde aandoeningen. Ook mensen die al eerder met de Q-koortsbacterie in aanraking zijn geweest, komen niet voor vaccinatie in aanmerking.

Het afgelopen jaar heeft de overheid maatregelen getroffen om verspreiding van de bacterie naar de mens te voorkomen. In 2010 is minder dan een kwart van het aantal patiënten gemeld ten opzichte van 2009. Dit betekent dat het risico van Q-koorts nog niet volledig geweken is, maar dat de kans op besmetting wel veel kleiner is geworden. Om de kans op ziekte nog verder te verkleinen en om complicaties bij mensen met hart- en vaatziekten te voorkomen, wordt vaccinatie tegen
Q-koorts aangeboden aan mensen die behoren tot de risicogroep.