Coronavirus in kleur

Vandaag gepubliceerde Nederlandse onderzoeksresultaten laten zien dat vaccinatie of een eerdere infectie minder goed beschermen tegen een infectie met de omikronvariant dan tegen een infectie met de deltavariant. 

Het RIVM onderzocht testmonsters van 70.000 mensen van 12 jaar en ouder die in afgelopen weken (22 november-19 december 2021) positief testten op het coronavirus. Van deze mensen werd bij 931 mensen de omikronvariant gevonden. Van deze positief geteste personen met de omikronvariant was 84.7% volledig gevaccineerd. Van de positief geteste personen met de deltavariant was dat 62%. Hieruit blijkt dat vaccinatie minder goed beschermt tegen de omikronvariant dan tegen de deltavariant. Van de positief geteste personen met de nieuwe variant had 2,8% al eerder een corona-infectie doorgemaakt. Bij de deltavariant was dat 1,3%.  Dit betekent dat mensen die al corona hebben gehad, met de komst van de omikronvariant meer kans hebben om nog een keer corona te krijgen. 

De omvang van het aantal gevonden omikron monsters in dit onderzoek is nog gering. Daarom blijft het RIVM voortdurend onderzoek doen naar de omikronvariant. Deze studie kon bijvoorbeeld geen antwoord geven op de vraag of er verschillen zijn tussen de omikron en delta variant in de kans op ernstige ziekte. De komende weken zal, met het snel toenemen  van de nieuwe variant, meer duidelijk worden.