In totaal 1354 mensen zijn de afgelopen maanden ingeënt tegen Q-koorts. Patiënten zullen nog drie maanden worden gevolgd op mogelijke bijwerkingen. Ernstige bijwerkingen zijn tot nu toe niet gemeld. De vaccinaties zijn aangeboden aan mensen met specifieke hart- en vaataandoeningen, omdat zij een groter risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte.

In december 2010 heeft het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) alle huisartsen in Nederland via een brief geïnformeerd over de mogelijkheid om een specifieke groep welomschreven patiënten met sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van een chronische infectie na blootstelling, aan te melden voor een Q-koortsvaccinatie. Tot de sluitingsdatum (19 februari) zijn in totaal bijna 2700 patiënten aangemeld bij het centrale uitvoerende onderzoeks- en vaccinatiecentrum (Vaxinostics te Rotterdam).

Een derde van de gemelde patiënten bleek niet te voldoen aan de selectiecriteria voor vaccinatie, of zag af van het vaccinatieaanbod. Bij de overige 1781 mensen werd een huidtest uitgevoerd en serologie afgenomen. Bij 396 mensen was de positieve huidtest en/of de serologie een aanwijzing voor een (doorgemaakte) Q-koortsinfectie, hetgeen een contra-indicatie is voor vaccinatie. Ook na de testfase zagen een aantal patiënten af van vaccinatie. Op 20 april ontving de laatste van de 1354 patiënten een Q-koortsvaccinatie op de priklocatie (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant).
Al deze patiënten zullen nog 3 maanden worden gevolgd op mogelijke bijwerkingen na de vaccinatie. Tot nu toe zijn er geen aan het vaccin gerelateerde ernstige bijwerkingen gemeld.