Bij een hartoperatie kan het Acute Resporatory Distress Syndrome (ADRS) of ook wel shocklong ontstaan. De kans hierop is groter bij een hartoperatie tijdens het griepseizoen. Dit rapporteren onderzoekers van het LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum) en RIVM vandaag in de New England Journal of Medicine.

Vaker complicatie

In een groep van 2013 patiënten die tussen 2009 en 2012 aan hun hart geopereerd werden, gingen de onderzoekers na hoevaak een ARDS Acute respiratory distress syndrome (Acute respiratory distress syndrome) optrad in de eerste dagen na de operatie. Dit bleek het geval bij circa 6% van de patienten. Hierna werden de gegevens gekoppeld aan de griepseizoenen. Door de jaren heen verschilde de duur van het griepseizoen, wat is meegenomen in het onderzoek.  Geen van de patienten had overigens klachten van griep voor de operatie. Toch kreeg bijna tweemaal zoveel patiënten ARDS na een operatie in het griepseizoen dan daarbuiten. Ook de duur van beademing was langer in het griepseizoen.

Vervolg

Wat de precieze oorzaak is van de toename van ARDS tijdens het griepseizoen is nog onbekend. Een mogelijkheid is dat het griepvirus toch ongemerkt aanwezig is in de longen. En dat deze longen na een hartoperatie meer vatbaar zijn waardoor eerder ADRS ontstaat. Een mogelijk vervolg op dit onderzoek is om patiënten die aan hun hart geopereerd moeten worden, te testen op de aanwezigheid van griepvirus. Ook ligt het voor de hand na te gaan of een griepprik bescherming biedt en de verhoogde kans op ARDS in het griepseizoen teniet kan doen.

ARDS of shocklong

ARDS of Shocklong is een acute ontstekingsreactie van de longen. Het is  een gevreesde complicatie na een operatie omdat het gepaard gaat met langdurige beademing en verhoogde sterfte. De oorzaak van ARDS staat niet vast, maar waarschijnlijk ontstaat deze heftige ontsteking doordat er meerdere beschadigingen tegelijkertijd optreden bij een hartoperatie.

Het onderzoek “Influenza season and ARDS after cardiac surgery” kunt u nalezen in de New England Journal of Medicine van 22 februari 2018.