Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek werkt samen met alle relevante partijen aan de voorbereidingen van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Er verandert veel op verschillende fronten. Waaronder de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-test, het proces, de organisatie, ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie), kwaliteit en voorlichting.

Er vindt een aantal aanbestedingen plaats en ook wordt er een nieuwe WBO Wet op het bevolkingsonderzoek (Wet op het bevolkingsonderzoek)-vergunning aangevraagd. Belangrijk is dat de invoering van de vernieuwingen optimaal aansluit op het (stopzetten van) het bestaande bevolkingsonderzoek. Welke processen hangen met elkaar samen, wat zijn de kritische momenten? KPMG Plexus stelt een aantal scenario?s op die in kaart brengt waar in de voorbereidingen vertragingen kunnen ontstaan. Op 3 maart worden de resultaten in de programmacommissie besproken. Daarna wordt ook de datum gecommuniceerd wanneer het bestaande bevolkingsonderzoek ophoudt.