Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt aangeboden aan mensen die geen klachten hebben die kunnen wijzen op darmkanker. Bij een positieve iFOBT immunologische Fecaal Occulte Bloed Test (immunologische Fecaal Occulte Bloed Test) ondergaan zij een coloscopie met een risico. Het is daarom van groot belang deze risico’s zo veel mogelijk te beperken en inzicht te hebben in hoe vaak complicaties voorkomen en waarom.

MDL De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen)-artsen registreren de complicaties in de landelijke complicatieregistratie van de NVMDL Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen). De NVMDL werkt aan een nieuwe complicatieregistratie waarin ook andere scopiërende specialisten hun complicaties kunnen registreren. Als deze gereed is, zal er een koppeling komen tussen de NVMDL-complicatieregistratie en ColonIS Colon Informatie Systeem (Colon Informatie Systeem).

Om vanuit het bevolkingsonderzoek, totdat de koppeling heeft plaatsgevonden, de complicaties te kunnen monitoren, zullen endoscopisten de complicaties ook moeten registreren in ColonIS. Dit betekent dat tot die tijd MDL-artsen de complicaties zowel in de NVMDL-complicatieregistratie als in ColonIS moeten vastleggen. In ColonIS wordt dit op endoscopistniveau geregistreerd. Hiervoor zoekt u in ColonIS de cliënt op om wie het gaat (met BSN burgerservicenummer (burgerservicenummer) en geboortedatum, of postcode en geboortedatum) en geeft de datum, type en ernst en het moment van de complicatie in.