60-plussers die nog niet zijn gevaccineerd ontvangen opnieuw een uitnodigingsbrief voor een coronavaccinatie. Daarmee willen RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) mensen die nog niet zijn gevaccineerd, bewegen om dat alsnog te doen. Zij kunnen – net als de afgelopen maanden - online of telefonisch een afspraak maken bij de GGD. 60-64-jarigen die nog niet zijn gevaccineerd kunnen vooruitlopend op hun uitnodiging vanaf zaterdag 5 juni online en vanaf 08:00 uur telefonisch een vaccinatieafspraak maken bij de GGD.

Mensen van 90 jaar of ouder kunnen dit weekend als eerste de herhaaloproep in de brievenbus verwachten. Vanaf 11 juni ontvangen de volgende geboortejaren de herhaaloproep, van oud naar jong. Eind juni valt de herhaaloproep bij de 60-64-jarigen op de mat. Zij kunnen al wel vanaf 5 juni online of vanaf 08:00 uur telefonisch een afspraak inplannen. In totaal ontvangen de komende weken ongeveer 970.000 mensen de herhaaloproep. Al deze mensen krijgen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. 

Nu de meeste 60-plussers en de meeste mensen met een (hoog) medisch risico een kans hebben gehad om hun eerste vaccin te krijgen, komt de vaccinatieoperatie in een nieuwe fase. Er is ruimte om herhaaloproepen te versturen om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te beschermen tegen een besmetting met COVID-19. Op dit moment heeft ten minste 87% van de 65-plussers tenminste één vaccinatie gekregen.

Tweede vaccinatie met AstraZeneca

Voor mensen die al een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gekregen, blijft de afspraak voor de tweede vaccinatie met AstraZeneca staan. Uit onderzoek blijkt dat dat het meest effectief en veilig is. Bovendien is dit in lijn met het advies van de Gezondheidsraad die heeft geadviseerd om AstraZeneca in te zetten bij iedereen van 60 en ouder. 

Dubbele uitnodiging

Nog niet alle vaccinaties staan goed geregistreerd in het landelijke registratiesysteem CIMS. Daardoor kan het voorkomen dat mensen die al wel gevaccineerd zijn, toch een herhaaloproep krijgen. Op dit moment werken het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het RIVM, samen met huisartsen en zorginstellingen, hard om ervoor te zorgen dat elke vaccinatie goed geregistreerd wordt in het landelijke registratiesysteem CIMS. Wie al gevaccineerd is, mag de dubbele uitnodiging weggooien.

De GGD heeft 140 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.