Tijdens de oktober Borstkankermaand is er veel media aandacht geweest voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Op 4 oktober stond in de Volkskrant een artikel, geschreven door Ellen de Visser, waarin zij zich afvroeg welke keuze zij zou maken als ze een uitnodiging krijgt voor het bevolkingsonderzoek. Een afgewogen artikel waarin zowel de voor- als tegenstanders aan het woord kwamen. Op 30 oktober werd in zowel de tv als radio uitzending van Eenvandaag aandacht besteed aan het bevolkingsonderzoek. Ook tijdens deze programma?s kwamen de voor- en nadelen aan de orde, maar werd ook het nut van het bevolkingsonderzoek wederom ter discussie gesteld. Het RIVM werd tijdens de interviews met name gevraagd naar de betekenis van de aanpassing in de voorlichtingsmaterialen. Er is door de betrokkenen (LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker), LRCB National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening (National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening), RIVM) veel moeite gedaan om een heldere boodschap over het bevolkingsonderzoek over te brengen.