Mensen die teveel retinol (de actieve vorm van vitamine A) binnenkrijgen, kunnen problemen krijgen aan hun lever. Voor verschillende leeftijdsgroepen is een maximum hoeveelheid retinol die ze mogen binnenkrijgen bepaald, de zogeheten aanvaardbare bovengrens. Het RIVM berekende per leeftijdsgroep hoeveel ruimte er na de inname via voeding nog is voor de inname van retinol via voedingssupplementen voordat de maximaal aanvaardbare bovengrens wordt bereikt.

Retinol zit in dierlijke producten, zoals vlees en vis, en wordt toegevoegd aan vetproducten, zoals margarine, maar kan ook via supplementen worden ingenomen. In groente en fruit zit een andere vorm van vitamine A, bètacaroteen, een stof die het lichaam zelf in vitamine A kan omzetten. Vitamine A is nodig om goed te kunnen zien in het donker, maar ook bijvoorbeeld voor een goede immuniteit.

Ruimte

Voor verschillende leeftijdsgroepen heeft het RIVM berekend hoeveel retinol zij via de voeding binnenkrijgen. Op basis hiervan is per groep gekeken hoeveel ruimte er is voor de inname van retinol via supplementen totdat de aanvaardbare bovengrens wordt bereikt.

Kinderen

Afhankelijk van de leeftijd ligt bij 5 tot 33 procent van de kinderen tot en met 3 jaar de inname van retinol via voeding al boven de bovengrens. Zij eten vaak producten die veel retinol bevatten, zoals smeerleverworst. Er is daarom geen ruimte voor extra retinolinname uit supplementen. Bij meer dan 95 procent van de kinderen van 4 tot en met 14 jaar blijft de retinolinname uit de voeding onder de bovengrens. Zij zouden, afhankelijk van hun leeftijd, naast voeding nog circa 100 tot 950 microgram retinol per dag kunnen binnenkrijgen uit supplementen totdat de aanvaardbare bovengrens wordt bereikt.

Volwassenen

Voor jongens en mannen vanaf 15 jaar is de ruimte voor retinol uit voedingssupplementen circa 1450 microgram per dag. Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd is er ‘ruimte’ voor maximaal 1200 microgram per dag. Voor vrouwen die de overgang hebben doorgemaakt, is er een lagere maximale inname vastgesteld vanwege het risico op botontkalking. Hun veilige maximale ‘ruimte’ uit supplementen komt op circa 400 microgram per dag.

Voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zijn te weinig voedselconsumptiegegevens bekend om vast te stellen wat de veilige ruimte is voor retinol uit voedingssupplementen. Zwangere vrouwen lopen bij een te grote retinol inname het risico dat er problemen ontstaan bij de ontwikkeling van hun ongeboren kind. Aanbevolen wordt daarom om deze gegevens ook voor deze groepen regelmatig te verzamelen.