Het RIVM heeft met de Zwitserse technische universiteit ETH Zürich een model ontwikkeld om nauwkeuriger de blootstelling van consumenten aan stoffen vanuit consumentenproducten te berekenen. Momenteel bevat dit model gebruiksgegevens over cosmetica en schoonmaakmiddelen. Het model kan ook op stoffen in andersoortige producten worden toegepast, mits daarvan gebruiksgegevens bekend zijn. Dit blijkt uit een artikel dat is gepubliceerd in het tijdschrift Environment International.

Consumenten worden via verschillende routes blootgesteld aan dezelfde stof. Zo zit de stof D5 in onder anderen deodorant, bodylotion en lippenstift. Het nieuwe model geeft een realistisch beeld van de mate waarin iemand in aanraking komt met de stof. Voorheen werd er vanuit gegaan dat iemand alle mogelijke cosmeticaproducten dagelijks gebruikt en dat alle producten deze stof bevatten.

Dankzij het model kan voor een stof nu veel nauwkeuriger worden vastgesteld welke producten de belangrijkste bijdrage leveren aan de totale consumentenblootstelling. Hierdoor kan het RIVM met meer zekerheid vaststellen of er een gezondheidskundige norm wordt overschreden. Daarnaast wordt door het gebruik van het model om duidelijk over welke onderdelen van de blootstellingsschatting nog weinig informatie beschikbaar is.

Veel verschillende producten

Iedereen gebruikt cosmetica en schoonmaakmiddelen en komt op deze manier dagelijks in aanraking met chemische stoffen. Producten zijn in principe veilig, maar doordat sommige stoffen in veel verschillende producten zitten, kan de blootstelling oplopen. Het RIVM schat hoe hoog de totale blootstelling is en beoordeelt hiervan de risico’s. Dit is een onderdeel van de RIVM-advisering aan de Europese en nationale overheden over de risico’s en mogelijkheden om die te reduceren.