De gevolgen van diverse maatschappelijke, technologische en ruimtelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, energie-efficiëntere woningen en intensiever gebruik van de ondergrond kunnen tot nieuwe risico’s voor de mens leiden. Het is daarom van belang om tijdig nieuwe signalen van risico’s op het gebied van milieu en gezondheid op te pikken. Het zijn vooral bekende chemische, biologische of fysische risicofactoren, zoals fijn stof en elektromagnetische velden, waarover nog steeds nieuwe informatie beschikbaar komt.

Betere uitwisseling signalen nodig

Er vinden veel (inter)nationale activiteiten plaats om milieugezondheidsrisico’s te signaleren. Het is van belang dat signalen over mogelijke nieuwe risico’s tijdig worden opgepikt. Het RIVM meent dat de kennis tussen de verschillende signaleringsactiviteiten beter uitgewisseld kan worden. De afstemming tussen internationale en nationale signaleringsactiviteiten is hierbij van belang. Ook de uitwisseling tussen wetenschap, beleid en maatschappij kan worden verbeterd.

Multidisciplinair beoordelingsteam aanbevolen

Met de hulp van een nieuw te vormen multidisciplinair team van experts uit diverse maatschappelijke groeperingen en/of een ‘overkoepelende’ raadsgroep kunnen nieuwe signalen zo snel mogelijk nader beoordeeld en geprioriteerd worden.

Brede maatschappelijke signalering milieugezondheidsrisico’s

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil nieuwe milieugezondheidsrisico’s vroegtijdig en op gestructureerde wijze signaleren. Hiervoor heeft het verschillende maatschappelijke groepen (non-gouvernementele organisaties, bedrijfsleven en wetenschap) gevraagd welke nieuwe milieugezondheidsrisico’s zij op dit moment zien. Het RIVM heeft hierbij het wetenschappelijke perspectief voor haar rekening genomen.