Bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker stelt niet meer de NZA Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit) maar VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de nieuwe vergoeding vast.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) adviseert het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hierover. Hiertoe is de Werkgroep Financiën gevormd waarin LHV landelijke huisartsenvereniging (landelijke huisartsenvereniging) zitting heeft als vertegenwoordiging van de huisartsen. Op deze manier verwachten we tot een optimale vergoeding te komen voor huisartsen, passend bij alle in dit kader noodzakelijke werkzaamheden in de huisartsenpraktijk.