Bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker stelt niet meer de NZANederlandse Zorgautoriteit maar VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de nieuwe vergoeding vast.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek) adviseert het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierover. Hiertoe is de Werkgroep Financiën gevormd waarin LHVlandelijke huisartsenvereniging zitting heeft als vertegenwoordiging van de huisartsen. Op deze manier verwachten we tot een optimale vergoeding te komen voor huisartsen, passend bij alle in dit kader noodzakelijke werkzaamheden in de huisartsenpraktijk.