De minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een vergunning afgegeven aan het Erasmus MCErasmus University Medical Center en het AMCAcademic Medical Center voor het uitvoeren van de vierde ronde van het proefbevolkingsonderzoek. Dit proefbevolkingsonderzoek loopt een aantal jaren vooruit.

Hierdoor krijgen we een beeld van de opbrengsten die we in latere rondes van het landelijk bevolkingsonderzoek kunnen verwachten. Net als het landelijk bevolkingsonderzoek start het proefbevolkingsonderzoek in januari. In het proefbevolkingsonderzoek loopt een vergelijking van iFOBTimmunologische fecale occult bloedtest testen mee.