De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft een vergunning afgegeven aan het Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) en het AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) voor het uitvoeren van de vierde ronde van het proefbevolkingsonderzoek. Dit proefbevolkingsonderzoek loopt een aantal jaren vooruit.

Hierdoor krijgen we een beeld van de opbrengsten die we in latere rondes van het landelijk bevolkingsonderzoek kunnen verwachten. Net als het landelijk bevolkingsonderzoek start het proefbevolkingsonderzoek in januari. In het proefbevolkingsonderzoek loopt een vergelijking van iFOBT immunologische Fecaal Occulte Bloed Test (immunologische Fecaal Occulte Bloed Test) testen mee.