Door gebruik te maken van een stapsgewijze aanpak zouden gemeenten, provincies en waterschappen vergunningaanvragen voor ruimtelijke projecten sneller en mogelijk tegen lagere kosten kunnen beoordelen. Dit staat in een verkenning over de uitwerking van de Omgevingswet, die het RIVM in opdracht van het ministerie van IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) heeft gedaan.