De huidige modellen en technieken geven nog niet voldoende zekerheid in de beoordeling in hoeverre nanodeeltjes en -materialen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er zijn aanwijzingen dat sommige nanodeeltjes schadelijke eigenschappen hebben, maar het is onvoldoende duidelijk waarom dat juist bij die deeltjes het geval is. Voor weer andere nanodeeltjes is er vooralsnog geen reden tot zorg.

Dit blijkt uit een overzicht van het RIVM van de wetenschappelijke kennis over risicobeoordeling van nanodeeltjes en -materialen en hun toepassingen. Nanodeeltjes zijn ultrakleine deeltjes met bijzondere eigenschappen, waardoor ze ongekende mogelijkheden hebben. Ze kunnen materialen en voorwerpen extra sterk maken, zonnecellen beter laten werken of heel gericht medicijnen op die plek in het lichaam brengen waar het nodig is.

Veelbelovende eigenschappen

Vanwege deze veelbelovende eigenschappen wordt veel in nanotechnologie geïnvesteerd en is deze technologie niet meer weg te denken uit onze samenleving. Nanodeeltjes hebben andere eigenschappen en gedragen zich anders dan de klassieke, grotere bouwstenen van stoffen.

Nieuwe ontwikkelingen

Om de producten die momenteel worden ontwikkeld toch te kunnen beoordelen, wordt de risicobeoordeling met beperkte gegevens uitgevoerd. Het RIVM signaleert de noodzaak om, gezien het tempo van technologische innovatie, de risicobeoordeling pragmatisch te versnellen en te investeren in nieuwe aanpakken, zoals safe innovation, waarbij de veiligheid van een product onderdeel is van het innovatieproces.

Voor een risicobeoordeling die ook op langere termijn voldoet, zijn betrouwbare gegevens over het gedrag van nanodeeltjes en -materialen en kennis om de eigenschappen daarvan te kunnen voorspellen essentieel. Extra aandacht is nodig voor de aankomende nieuwe generaties nanomaterialen, zoals zelf-organiserende materialen, omdat over deze deeltjes en materialen de ontwikkeling van kennis nog in de kinderschoenen staat.