Op 19 november 2018 organiseerde het RIVM een internationale expertbijeenkomst over een zeldzame vorm van lymfeklierkanker die in verband wordt gebracht met borstimplantaten ( BIA borstimplantaat gerelateerde (borstimplantaat gerelateerde)- ALCL Anaplastisch Grootcellig Lymfoom (Anaplastisch Grootcellig Lymfoom)). Doel van de bijeenkomst was internationaal kennis te delen, onderzoeksvragen met hoge prioriteit te formuleren en te verkennen hoe dit onderzoek goed en snel uitgevoerd kan worden. Het RIVM heeft het verslag van de bijeenkomst gepubliceerd.

In januari 2018 werd Nederlands onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat vrouwen met een borstimplantaat een verhoogd risico hebben op ALCL. ALCL staat voor Anaplastic Large-Cell Lymphoma, ofwel Anaplastisch Grootcellig Lymfoom. Als het bij een borstimplantaat ontstaat, spreekt men vaak van ‘borstimplantaat gerelateerde ALCL’ of ‘BIA-ALCL’. Het is een zeer zeldzame vorm van kanker van het immuunsysteem. 

Het eerste deel van de bijeenkomst was erop gericht om kennis te delen. In het tweede deel identificeerden de deelnemers onderzoeksvragen, voorwaarden voor het verrichten van dat onderzoek, werd besproken welke soorten onderzoek hiervoor geschikt zijn en hoe dit onderzoek in de toekomst georganiseerd kan worden (o.a. betrokkenen, financiering en planning).

Omdat er zo weinig gevallen van BIA-ALCL per land zijn en er zo veel verschillende factoren een rol spelen, is een gecoördineerde internationale en multidisciplinaire aanpak nodig. Regelgevende instanties, volksgezondheidsautoriteiten, medisch specialisten, epidemiologen, experts op het gebied van implantatenregistratie en laboratorium wetenschappers die aanwezig waren op de bijeenkomst, hebben afgesproken een internationaal consortium op te richten om onderzoeksvoorstellen voor te bereiden.