Foto van geiten in een stal

Op woensdag 21 april jl. organiseerde LTO Nederland in samenwerking met RIVM, UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht)/IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences) en WVBR een webinar over de voortgang van het programma naar Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO Livestock farming and the health of local residents (Livestock farming and the health of local residents)-III). Ca 100 geitenhouders werden bijgepraat over het programma met een terugblik, de huidige stand van zaken en de vervolgstappen. Het programma zag er als volgt uit:

  1. Opening en terugblik Jos Tolboom (LTO) en Joke van der Giessen (RIVM)
  2. Patiëntenstudie bij huisartsen Inge Roof (RIVM)
  3. Geitenhouderstudie Lidwien Smit (UU-IRAS)
  4. Geitenbedrijvenstudie en luchtmetingen in woonomgeving Thomas Hagenaars (WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research))
  5. Ervaringsverhaal geitenhouder Frank Brinkhaus
  6. Korte Pauze
  7. Planning vervolg VGO-III Joke van der Giessen (RIVM)
  8. Afsluiting en vervolgafspraken Jos Tolboom (LTO)

Het was een geslaagde avond met soms ook kritische chatvragen en een ervaringsverhaal van een geitenhouder die mee heeft gedaan aan een onderzoek. Naast deze update, hoopt de stuurgroep VGO-III voor sommige deelonderzoeken op deze manier ook meer deelnemers te werven. Een van de vervolgafspraken is dat er frequenter gecommuniceerd zal gaan worden met geitenhouders. Daarvoor zal o.a. een focusgroep met een afvaardiging van geitenhouders in dialoog kunnen gaan met de stuurgroep VGO-III. Verder zal LTO vervolgafspraken maken met hun achterban en met betrekking tot beleid nadere afspraken maken.