Mensen die in de buurt wonen van geitenhouderijen hebben vaker een longontsteking. Waardoor komt dat? Daar doen we onderzoek naar. 

Hoe we dat doen is te zien in deze informatieve video.

 Onderzoeken naar oorzaken longontsteking

Door onderstaande vragen te beantwoorden, willen we hier meer duidelijkheid over krijgen.


Welke ziekteverwekkers veroorzaken longontsteking bij patiënten?  

Als iemand een longontsteking heeft wordt deze meestal gelijk door de huisarts behandeld. Vaak wordt niet onderzocht  welke ziekteverwekker de longontsteking heeft veroorzaakt. Voor dit deelonderzoek worden enkele honderden patiënten geselecteerd die met een longontsteking bij de huisarts komen en in de omgeving van een geitenhouderij wonen. Bij deze patiënten onderzoeken we welke ziekteverwekker de longontsteking veroorzaakt. Deze (mogelijke) ziekteverwekkers brengen we in kaart.

De onderzoekers kijken niet alleen naar nieuwe patiënten, maar  ook naar mensen die in het verleden een longontsteking hadden. Daarvoor worden gegevens over ziekteverwekkers van longontsteking in enkele ziekenhuizen onderzocht. De gegevens van mensen die relatief dichtbij een geitenhouderij wonen worden vervolgens vergeleken met mensen die er verder vandaan wonen.


Welke ziektverwekkers komen voor bij omwonenden zonder longontsteking? 

Om beter te begrijpen waarom longontsteking vaker voorkomt in de nabijheid van geitenhouderijen, onderzoeken we niet alleen longontstekingspatiënten, maar voeren we ook gezondheidsmetingen uit bij omwonenden zonder longontsteking. Op die manier kunnen we kijken wat de verschillen zijn in ziekteverwekkers bij mensen met en zonder longontsteking. En of bepaalde ziekteverwekkers verband houden met wonen in de buurt van geitenhouderijen. 

Heeft u vragen met betrekking tot uw deelname of aanmelding? Mail naar vgo.info@uu.nl


Aan welke ziekteverwekkers worden geitenhouders blootgesteld?

Als longontstekingen bij omwonenden van geitenbedrijven veroorzaakt worden door een ziekteverwekker van geiten, dan zouden geitenhouders en hun medewerkers hier het meest mee in aanraking moeten komen. Dit wil trouwens niet zeggen dat longontstekingen ook meer voor moeten komen bij geitenhouders. Mensen kunnen met ziekteverwekkers in aanraking komen zonder hier ziek van te worden. Daarom gaan we monsters afnemen bij geitenhouders en hun medewerkers om in kaart te brengen aan welke ziekteverwekkers zij worden blootgesteld. 

Als we weten welke ziekteverwekkers voorkomen bij geitenhouders en hun medewerkers, kunnen we dat vergelijken met bevindingen van de andere studies onder patiënten en omwonenden.  


Komen bepaalde ziekteverwekkers vaker voor op of rond verschillende typen geitenhouderij?

We willen in kaart brengen welke ziekteverwekkers er op geitenhouderijen aanwezig zijn en of er verschillen zijn tussen type geitenhouderijen en plekken op geitenhouderijen. Op ongeveer 15 geitenbedrijven onderzoeken het RIVM, de WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) en het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) daarom welke ziekteverwekkers er zijn.

  • De onderzoekers brengen in kaart welke ziekteverwekkers op geitenhouderijen aanwezig zijn, die gerelateerd kunnen zijn aan de longontstekingen bij omwonenden. Niet alleen dieren, maar ook de mest, stof en de lucht worden onderzocht.
  • De verschillende manieren van werken op geitenhouderijen worden in kaart gebracht, met name  hoe een bedrijf omgaat met mest. De onderzoekers combineren dit met metingen naar mogelijke  ziekteverwekkers die op geitenhouderijen aanwezig kunnen zijn. Zo kijken we of de aantallen en het soort ziekteverwekkers verschilt per type geitenhouderij.

Aan welke van geitenhouderijen afkomstige mogelijke ziekteverwekkers worden omwonenden blootgesteld in de lucht?

We gaan luchtmetingen uitvoeren in bewoonde gebieden. Hiermee onderzoeken we of ziekteverwekkers die ook bij geitenhouderijen voorkomen en longontsteking veroorzaken ook te meten zijn in de leefomgeving.