Mensen die in de buurt wonen van geitenhouderijen hebben vaker een longontsteking. Waardoor komt dat? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, willen we hier meer duidelijkheid over krijgen. 


Welke ziektverwekkers veroorzaken longontsteking in de omgeving van geitenhouderijen? 

 Als iemand een longontsteking heeft wordt deze meestal gelijk door de huisarts behandeld. Het is daarom bijna nooit nodig om te onderzoeken welke ziekteverwekker de longontsteking heeft veroorzaakt. Voor dit deelonderzoek worden enkele honderden patiënten geselecteerd die een longontsteking hebben en in de omgeving van een geitenhouderij wonen. Bij deze patiënten onderzoeken we welke ziekteverwekker de longontsteking veroorzaakt. Dit doen we door de aanwezige (mogelijke) ziekteverwekkers in kaart te brengen bij de patiënten en te vergelijken met wat aanwezig is bij gezonde personen, de controlepopulatie. 

De onderzoekers kijken niet alleen naar nieuwe patiënten, maar proberen dit ook na te gaan voor mensen die in het verleden een longontsteking hadden. Daarvoor worden gegevens in enkele ziekenhuizen onderzocht. De gegevens van mensen die relatief dichtbij een geitenhouderij wonen worden vervolgens vergeleken met mensen die er verder vandaan wonen.  


Aan welke ziekteverwekkers worden geitenhouders blootgesteld?

Als een ziekteverwekker afkomstig van geiten de longontstekingen veroorzaakt, dan zouden geitenhouders hier het meest mee in aanraking moeten komen. Daarom onderzoeken we bij 100 geitenhouders en hun medewerkers of zij vaker worden blootgesteld aan bepaalde ziekteverwekkers die mogelijk longontsteking veroorzaken. 


Komen bepaalde ziekteverwekkers vaker voor op of rond verschillende typen geitenhouderij?

We willen in kaart brengen of het aantal patiënten met longontstekingen in de omgeving afhangt van het type geitenhouderij. Daarvoor onderzoeken we een aantal geitenbedrijven op de volgende punten:

  • De onderzoekers brengen in kaart welke ziekteverwekkers op geitenhouderijen aanwezig zijn, die gerelateerd kunnen zijn aan de longontstekingen bij omwonenden. Niet alleen dieren, maar ook de mest, stof en de lucht worden onderzocht.
  • De verschillende manieren van werken op geitenhouderijen worden in kaart gebracht, met name  hoe een bedrijf omgaat met mest. De onderzoekers combineren dit met metingen naar mogelijke  ziekteverwekkers die op geitenhouderijen aanwezig kunnen zijn. Zo kijken we of de aantallen en het soort ziekteverwekkers verschilt per type geitenhouderij.

 


Aan welke van geitenhouderijen afkomstige mogelijke ziekteverwekkers worden omwonenden blootgesteld in de lucht?

We gaan luchtmetingen uitvoeren in bewoonde gebieden met zogenoemde snuffelpalen. Hiermee onderzoeken we of ziekteverwekkers die ook bij geitenhouderijen voorkomen en longontsteking veroorzaken ook te meten zijn in de leefomgeving.