In 2014 zijn niet alle beoogde mensen uitgenodigd. Een groep van ongeveer 161.000 mensen is doorgeschoven naar 2015. Hiervan moeten er nu nog circa 26.500 mensen worden uitgenodigd. Om ervoor te zorgen dat al deze mensen dit jaar een uitnodiging ontvangen, wordt deze groep versneld uitgenodigd. Dit geldt ook voor mensen uit de restgroep die in gebieden wonen waar een tekort aan coloscopiecapaciteit bestaat.

Helaas kan dat voor de deelnemers met een ongunstige IFOBT immunologische fecale occult bloedtest (immunologische fecale occult bloedtest)-uitslag, die voor een intakegesprek in een coloscopiecentrum in aanmerking komen, betekenen dat de reisafstand toeneemt tot een maximum van circa 80 kilometer. De screeningsorganisaties zullen deze ongewenste reisafstand zoveel mogelijk proberen te beperken door handmatig te kijken of de deelnemer niet dichter bij huis terecht kan tot er sprake is van een reisafstand van maximaal 60-80 kilometer. Dit zolang de verzette afspraak binnen de wachttijd van zes weken valt.

Dit zal niet altijd kunnen voorkomen dat coloscopiecentra te maken krijgen met deelnemers uit verder weg gelegen gebieden, die hun afspraken afzeggen of proberen te verzetten.
De mensen uit de restgroep 2014 ontvangen begin juli een brief waarin wordt aangegeven dat zij dit jaar een uitnodiging zullen ontvangen, de reden van de vertraging wordt uitgelegd en er wordt toegelicht dat bij eventueel vervolgonderzoek de reisafstand groter kan zijn dan normaal.