In Oekraïne zijn twee kinderen met verlammingen gemeld veroorzaakt door een zeldzame variant van het poliovirus (cVDPV1). Door de lage vaccinatiegraad in Oekraïne, heeft deze de kans gekregen om zich te verspreiden. In Oekraïne is slechts rond de 50% van de kinderen gevaccineerd.

In tegenstelling tot in Nederland, wordt in Oekraïne gebruik gemaakt van vaccins met levend verzwakt poliovirus. In zeer zeldzame gevallen kan dit levend verzwakte virus veranderen (muteren)en ziekteverschijnselen veroorzaken. Dan spreekt men van een gemuteerd vaccinvirus. Dit is de variant die nu circuleert. In Oekraïne wordt een massale vaccinatiecampagne gestart om de uitbraak te stoppen. Reizigers naar Oekraïne wordt geadviseerd hun poliovaccinatie op peil te brengen.

Meer informatie over vaccinaties voor reizigers vindt u op de website van het LCR . Ook kunt u contact opnemen met uw plaatselijke GGD.