Uit een inventarisatie onder gebruikers blijkt dat de tien vertalingen van de folders van de screeningen tijdens en na de zwangerschap onvoldoende bekend zijn. Graag willen we u er daarom via deze nieuwsbrief weer op attent maken. U vindt de vertalingen op de website van het RIVM. Door op een folder te klikken opent de pagina zich waarop behalve de Nederlandstalige folder ook de tien vertalingen staan.

&nbsp