Er is onvoldoende onderzoek beschikbaar om te stellen dat e-sigaretten die nicotine bevatten veilig zijn. Dat stelt het RIVM in een factsheet over de elektronische sigaret. Het rijksinstituut maakt zich zorgen over de kwaliteit van de e-sigaret, de verkoop en de aanprijzing ervan.

Naar aanleiding van het advies van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en het onderzoek van het RIVM wil staatssecretaris Van Rijn dat het RIVM een vervolgonderzoek doet naar de gevaren van de uitgeademde damp die vrijkomt bij het exhaleren van de e-sigarettendamp. Het RIVM stelt in zijn factsheet dat nicotine een verslavende en toxische stof is. In grote hoeveelheden kan nicotine voor volwassen en kinderen zelfs dodelijk zijn. Op de verpakking van de e-sigaretten ontbreekt belangrijke informatie over de hoeveelheid nicotine, het juiste gebruik en de gevaren van de e-sigaret.

Irritaties aan luchtwegen

Andere stoffen in de e-sigaret, zoals propyleenglycol en glycerol, kunnen irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Bovendien zijn soms kankerverwekkende stoffen in de e-sigaret vloeistof gevonden, zoals tabakspecifieke nitrosamines en formaldehyde.
Er bestaan veel misleidende of niet bewezen claims over de gezondheidseffecten van e-sigaretten. Zo zou de gezondheidswinst van de e-sigaret even groot zijn als stoppen met roken. Mensen die e-sigaretten roken zouden geen rokershoestje ontwikkelen en de e-sigaret zou niet kankerverwekkend zijn en bovendien veilig zijn voor zwangere vrouwen. 

De onderzoekers constateren dat fabrikanten van de e-sigaret zich specifiek op jongeren lijken te richten door smaken toe te voegen, zoals kersen, cola en Pina Colada, en productvormen te kiezen die jongeren aanspreken. Het is onbekend of e-sigaretten aanzetten tot roken van tabak. Verder is nog niet bewezen dat de e-sigaret een geschikt middel is dat kan helpen bij het stoppen met roken.
Het RIVM constateert nog een bijkomend probleem van de e-sigaret: mensen gooien de lege ampullen weg, wat kan leiden tot vervuiling van water en bodem.

De factsheet van het RIVM, met feiten over de e-sigaret, dient als ondersteuning voor een advies van de NVWA aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de e-sigaret.
De e-sigaret die valt onder de Warenwet, is in opkomst. Dat was aanleiding om na te gaan of dit nieuwe product nog niet onderkende risico's oplevert waarvoor de bestaande regelgeving niet adequaat is.