Per 1 januari 2017 worden geactualiseerde verwijstermijnen gehanteerd in de neonatale hielprik-screening.

Deze zijn tot stand gekomen na consultatie van de betreffende adviescommissie van de NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde), het NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap), het referentielaboratorium en de medisch adviseurs van het RIVM. De programmacommissie stemde december 2016 in met de geactualiseerde termijnen, die het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) vervolgens heeft vastgesteld. In een achtergrond document is vastgelegd waarom tot een bepaalde verwijstermijn is besloten. De geactualiseerde verwijstermijnen zijn opgenomen in de nieuwste versie van het draaiboek NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening).