Per 1 januari 2017 worden geactualiseerde verwijstermijnen gehanteerd in de neonatale hielprik-screening.

Deze zijn tot stand gekomen na consultatie van de betreffende adviescommissie van de NVKNederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde, het NHGNederlands Huisartsen Genootschap, het referentielaboratorium en de medisch adviseurs van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De programmacommissie stemde december 2016 in met de geactualiseerde termijnen, die het RIVM-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek vervolgens heeft vastgesteld. In een achtergrond document is vastgelegd waarom tot een bepaalde verwijstermijn is besloten. De geactualiseerde verwijstermijnen zijn opgenomen in de nieuwste versie van het draaiboek NHSneonatale hielprikscreening.