Het Bevolkingsonderzoek borstkanker bestaat 25 jaar. En met succes. Ieder jaar sterven er hierdoor ongeveer 775 vrouwen minder aan borstkanker. Op 11 september werd dit jubileum gemarkeerd met vele betrokkenen en sprak minister Schippers in een videoboodschap haar trots uit over de resultaten en de organisatie.

Die organisatie van het bevolkingsonderzoek bestaat uit de vijf screeningsorganisaties die het bevolkingsonderzoek uitvoeren, het referentiecentrum in Nijmegen (LRCB National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening (National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening)) en het Landelijk Evaluatie Team van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Nijmegen (LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker)), die de kwaliteit en effectiviteit bewaken, en afgevaardigden van partijen die meedenken in de werkgroepen, waaronder het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)), de beroepsverenigingen van de radiologen (NVVR Nederlandse Vereniging voor Radiologie (Nederlandse Vereniging voor Radiologie)) en de laboranten (NVMBR Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie)), de BorstkankerVereniging Nederland (BVN Borstkankervereniging Nederland (Borstkankervereniging Nederland)), en artsen uit de ziekenhuis-mammapoli’s. De coördinatie en regie ligt in handen van het RIVM. Samen laten deze organisaties het bevolkingsonderzoek borstkanker draaien, wat dan ook het motto was van dit jubileum.

Behalve door de minister, werden de aanwezigen ook toegesproken door Nynke de Jong (programmacoördinator Bevolkingsonderzoek borstkanker) en Annemiek van Bolhuis (directeur Volksgezondheid en Zorg) van het RIVM en Lide van der Vegt, oprichtster van Mammarosa.

Bekijk de toespraak van minister Schippers.