In Nederland is tot nu toe bij vijf patiënten een infectie met de EHECEnterohemorragische Escherichia coli-bacterie bevestigd. Alle patiënten hebben Duitsland bezocht.

Vijf patiënten hebben een bevestigde infectie met de Duitse EHECEnterohemorragische Escherichia coli-bacterie. Vier van hen hebben naast darmklachten ook ernstige nierklachten (het HUShemolitisch uremisch syndroom-syndroom) als gevolg van de infectie.
Naast deze vijf patiënten zijn er nog enkele zieken die nog onderzocht worden op een infectie met de EHEC-bacterie.