Het klinkt misschien wat tegenstrijdig; het RIVM zoekt vleeseters voor de Vegastudie. Vegetariërs hebben zich al in groten getale aangemeld voor de Vegastudie. Het RIVM is nu op zoek naar vleeseters. Dan kunnen de onderzoekers nagaan of vegetariërs andere, meer of minder resistente bacteriën bij zich dragen dan mensen die vlees eten. Dus eet je minimaal 1x per week vlees of vis, meld je aan voor de Vegastudie!

In de Vegastudie gaat het RIVM na welke en hoe vaak resistente bacteriën voorkomen bij  vegetariërs en vleeseters. Om hier een goed beeld van te krijgen zoekt het RIVM zowel vegetariërs als vlees- of viseters voor de studie. Dan is het mogelijk om de verschillen goed in kaart te brengen. Inmiddels hebben zich al ruim 1000 vegetariërs aangemeld, en 250 vlees- of viseters. De onderzoekers zijn nog op zoek naar minimaal 250 deelnemers die ouder zijn dan 18 jaar en minimaal 1x per week vlees of vis eten.

Resistente bacteriën

Iedereen draagt bacteriën bij zich, bijvoorbeeld in de darm. Sommige bacteriën zijn ongevoelig voor antibiotica. Dat zijn resistente bacteriën. Als iemand ziek wordt van zo’n bacterie helpt een behandeling met antibiotica niet of minder goed. Het RIVM wil meer inzicht krijgen in de manier waarop resistente bacteriën zich verspreiden en wat de rol van vlees en vis hierbij is.

Meedoen?

Als je geïnteresseerd bent in de Vegastudie kun je je via internet inschrijven. Vervolgens krijgen alle geïnteresseerden meer achtergrondinformatie en een aanmeldformulier. In het onderzoek vragen we de mensen om een vragenlijst in te vullen en wat ontlasting in een meegestuurd potje aan het RIVM te sturen. Als de studie is afgerond krijgt elke deelnemer een cadeaubon van 10 euro.

Wil je meedoen? Meld je dan aan via het Aanmeldformulier Vegastudie.
Vragen over het onderzoek? Mail naar vegastudie@rivm.nl.