Jongedame op de fiets

Volwassenen tussen de 18 en 35 jaar bewogen in 2021 minder dan in de jaren daarvoor. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021 van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), in samenwerking met het RIVM. Zo fietsten zij minder naar hun werk en in hun vrije tijd. Deze groep voldeed in 2021 daardoor minder dan in 2017 (50 en 54%) aan de Beweegrichtlijnen, zoals opgesteld door de Gezondheidsraad

In 2021 bewoog bijna de helft van de Nederlanders van 4 jaar of ouder genoeg. Dit is minder dan in 2019 en 2020, maar evenveel als in 2017 en 2018. Van de verschillende leeftijdsgroepen zijn vooral meer kinderen van 4 tot 12 jaar en mensen van 75 jaar en ouder voldoende gaan bewegen.